top of page

Active Quiz GDPR

OBS! Före du läser nedan vill vi göra dig uppmärksam på att vi från och med 15 November 2022 lanserar en uppdatering av hela den tekniska Active Quiz-produkten. Det innebär att nedan GDPR-uppgifter bla. kommer att innebära att all lagring av personuppgifter sker i Sverige och med svenska leverantörer. Alla utländska underleverantörer kommer att försvinna.

Vi vill också meddela att alla våra erbjudanden går att genomföra utan att dina deltagare behöver lämna känsla personuppgifter alls såsom namn, mailadress och telefonnummer. Kontakta vår säljavdelning i hemside-chatten för mer information. Följande gäller tom November 2022:
Efter detta kan du läsa mer på www.activequiz.com

Appen Active Quiz (för iOS och Android):
Som användare av appen behöver du inte skapa ett konto utan deltar som anonym gäst. Vi sparar inga uppgifter om din mobila enhet. Den tillåtelse till appens nyttjande av GPS och notiser är enbart kopplat till din personliga upplevelse av appen och är ingenting vi lagrar på andra sätt. Det sparas enbart lokalt i din enhet. Du som användare användare kan på eget initiativ koppla ett resultat på ditt gästnamn till en mailadress / telefonnummer i syfte att vara nåbar under rimlig tid för uppföljning av tävlings-priser och erbjudanden som är knutna till din genomföra aktivitet. Du ombeds även att godkänna att dessa två personuppgifter lagras i samma stund som du skriver in dessa i appen. 

Webtjänsten Active Quiz Create (för webläsare):
Vår webtjänst syftar till att du som betalande kund skall kunna skapa, redigera och ta bort egenskapad information. Denna information är "Frågesamlingar", "Deltagarlistor" och "Quizutmaningar". Önskar ni att radera resultat (som ev innehåller uppgifter från era deltagare/användare) ber vi er kontakta vår support på 0520-402233. Deltagarlistor innehåller för- och efternamn på dina (kundens) återkommande spelare kopplat till en personlig kod som automatiskt genereras för att deltagaren skall kunna få rätt quiz i sin mobila enhet vid inlogg. Dessa för- och efternamn kan vara psydonymer, koder eller förkortningar. Det avgör du som kund. Inga andra personuppgifter (exklusive de som du som kund själv skriver in i webtjänstens öppna textfält kommer att lagras. 

Kundregister:
Vi samlar  in  kunders  och  intressenters  personuppgifter  och lagrar  dessa i  följande  digitala  register:
- CRM-system (prospekteringslistor  och  kundregister  lagrade  på  Google  Drive, LimeGO  och  Dropbox).
- Kundkonversationer i E-postmjukvara (GSuite). (Användaruppgifter som skickas ut via e-post  till kontoansvariga raderas omgående i vårt system)
- Mjukvara  för  utskick  av  nyhetsbrev  (Wix.com och MailChimp). Registrens  syfte  är att  möjliggöra  kommunikation  mellan  Trilos och  kund/intressentiförsäljnings- och  supportärendensamt  i  syfte  att  möjliggöra  användning/statistik  av  digitala  tipspromenader.

Registren  omfattar  följande  personuppgifter: a)  Namn, b)  Befattning, c)  Arbetsplats, d)  E-postadress, e)  Telefonnr.

- Testkonton och premiumkonton som skapas i tjänsten: Registren sparar följande personuppgifter: a) Namn, b) Befattning, c) Organisation, d)E-postadress, e) Telefonnummer, f) Adress.

 

- Trilos databas lagrar även antal deltagare, frekvens i användning av konto, deltagar-IDn, rätt/fel svar på quizfrågor, totalt antal slutförda rundor, totalt antal startade rundor, OBS! Databasen sparar inte GPS-koordinater.

Uppgifter  som  berör kundorder  och  fakturering  kan  komma  att  skrivas  ut  från  de  digitala  registren  på  fysiskt  papper  för  utskickande  till  kund  såväl  som  lagring  i  pärmarkiv  på  Trilos kontor. Lagringstid  för  avtal,  offerter  och  fakturor  är  10  år.  Intressenters/kunders  personuppgifter  lagras  i  Trilos  digitala  register  under  tiden  det  finns  en  kontakt  mellan  parterna,  men  tas  bort  omgående vid begäran från intressenter/kunder.

Har du ytterligare frågor ber vi dig vänligen kontakta vår support på 0520-402233

bottom of page